TEAM MEMBERS

saiful islam

cto

nodi mahmuda

hr manager

Avi Saha

Senior Web Developer

Rabby hossain

Web Developer

md Kamruzzaman 

Web Developer

Md rahim hossain

senior executive sales

Shafiya Khatun

tele marketing

mahmud salim

Graphics Designer

MD badsha

technical consultant

rizvi ahmed badhon

software Developer